DIVERSITEIT EN INCLUSIE

 

TRAINING: OP NAAR EEN INCLUSIEVE ORGANISATIE

Er wordt steeds vaker gesproken over een diverse en inclusieve samenleving. Dit werkt door in professionele organisaties. Inclusiviteit in organisaties is een hot topic.

Toch blijft vaak onduidelijk wat deze thema’s precies inhouden, waarom ze belangrijk zijn, en hoe ze van invloed zijn op medewerkers. Of die medewerkers nu docenten, welzijnswerkers of ambtenaren zijn. Deze training biedt uitkomst!

WAT LEER JE TIJDENS DE TRAINING?

Diversiteit en inclusie: wat is dat?

Waarom streven naar een inclusieve organisatie?

Hoe speel jij een rol in een inclusieve organisatie?

Hoe kan jij een bijdrage leveren?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

We beginnen bij de basis. Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over diversiteit en inclusie? Wat is het verschil tussen die termen? Wat is het belang van de thema’s?

Het doel van de training is om medewerkers te laten zien dat iedere persoon een rol speelt in een inclusieve organisatie. Diversiteit maken we met z’n allen.

De consequentie daarvan is ook dat iedere persoon een bijdrage kan leveren aan het inclusiever maken van de organisatie. Iedereen speelt een rol, onafhankelijk van de functie die die bekleed. Daardoor hebben niet alleen managers en bestuur invloed, maar heeft íedereen invloed.

Deelnemers leren hoe ze door kleine stapjes te zetten veranderingen in gang kunnen zetten, die uiteindelijk leiden tot een inclusieve organisatie.

HOE ZIT HET CONCREET?

– Deze training wordt in company gegeven.

– De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

– De training omvat twee trainingsdagen en een terugkom-moment.

Wil je de training binnen jouw organisatie aanbieden? Ik kom langs voor een kennismakingsgesprek. Ik hoor graag wat er speelt binnen de organisatie, zodat ik de training daar op af kan stemmen.

Meer weten? Neem contact op!

CONTACT

Oud Training en Advies
Mandenmakerstraat 6
1445 BB Purmerend
06 83 21 73 88
barbara@barbaraoud.nl

OFFICIALS

CONNECT